คณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 18 ส่งมอบงานคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 19 (ชุดใหม่)      

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ชุดที่ 18 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 18 ครั้งที่ 2/2563 พร้อมทั้งมีการส่งมอบงานของคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 18 และคณะกรรมการฯ ชุดที่ 19 นำโดย นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะนายก สปปท. ชุดที่ 19 เพื่อให้ภารกิจของ สปปท. สานต่ออย่างเป็นทางการในการสร้างเครือข่ายรวมทั้งประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการประปาของประเทศไทย

       ในการนี้ นายมงคลฯ ได้กล่าวขอบคุณนายก สปปท. ชุดที่ 18 ตลอดจนทีมที่ปรึกษาที่ได้นำพาสมาคมฯ ของเราเดินหน้าอย่างมั่นคงจนถึงวันนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ชุดที่ 19 ที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้กับสมาคมในช่วงเวลา 2 ปีนี้ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป