การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

ผ่านพ้นไปได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบสำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สนามกอล์ฟ ทบ.1 (ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรา) กรุงเทพฯ ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ของ สปปท.อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผู้ดำเนินธุรกิจการประปาและธุรกิจอื่น โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 41 ทีม อาทิเช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด และกลุ่มบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลสมาชิก ยังช่วยเสริมสร้างไมตรีจิตรและสร้างความเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ไฮไลค์สำคัญของงาน ได้แก่ การชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (นายปริญญา ยมะสมิต) และชิงของรางวัลจำนวนมากมาย ได้แก่ โทรทัศน์ sumsung ขนาดหน้าจอ 55 นิ้ว ระดับ 4K UHD Voucher ที่พัก จำนวน 10 รางวัล ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดถึง 15,000 บาท และรางวัลอื่นๆ ซึ่งได้รับเกียรติมอบรางวัลจากนายกสมาคม สปปท. และคณะกรรมการอำนวยการ สปปท.

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยรับมอบถ้วยเกียรติยศจากนายก สปปท. คือ บริษัท บิลดิ้ง แคร์ จำกัด 2  โดยได้รับคะแนน 150 คะแนน และรองชนะเลิศ คือ สโมสรพนักงานการประปานครหลวง 2 โดยได้รับคะแนน 148 คะแนน

          สปปท. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้นในครั้งนี้จนเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันทุกประการ รวมถึงพลโทกฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขันฯ สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และใช้เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ของ สปปท. ต่อไป