ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สปปท. ประจำปี 2562

ด้วย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สปปท.ประจำปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและการกุศลต่างๆ ของ สปปท. อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผู้ดำเนินธุรกิจด้านการประปาและธุรกิจอื่นๆ โดยกำหนดจัดการแข่งขันฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ สนามกอล์ฟ ทบ.1 (ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทรา) กรุงเทพฯ

          สปปท. ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการแข่งขันฯ หรือร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการกุศลในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ที่คุณสุภาวดี เจริญรูป เจ้าหน้าที่บริหาร สปปท. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1949 หรือ 06 1979 3883 และคุณธีศิษฏ์ มีสมศัพย์ หัวหน้าส่วนก่อสร้างระบบน้ำดิบ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 09 7159 4145 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ twwa1971@gmail.com ภายในวันที่ 4 กันยายน 2562

 

             

สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยกรอกรายละเอียดตามเอกสารการสมัครด้านล่าง>>

/data/_uploaded/image/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%202562/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F.pdf