สปปท.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี

       

 

         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายมงคล วัลยะเสวี นายกสปปท. พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 53 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนพระแม่ธรณี โดยมีนางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่