สปปท. มอบเงินบริจาคโครงการ “Gift to Give” สมทบทุนมูลนิธิ กปภ. 

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายปริญญา ยมะสมิต นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในโครงการ “Gift to Give” จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงาน กปภ. ที่จากไป รวมไปถึงช่วยเหลือพนักงานทุพพลภาพและอดีตพนักงาน กปภ. ที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 41 ปี โดยมีนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่