สปปท. มอบเงิน 50,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาลชลประทาน)

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายปริญญา ยมะสมิต นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. มอบเงินจำนวน 50,000 บาท แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาลชลประทาน) โดยจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2562 นำมาบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน เป็นผู้รับมอบ