ปัญหายอดฮิต (Q&A)

1. ประเภทของสมาชิก สปปท. มีกี่ประเภท?


สมาชิกของ สปปท. มี 3 ประเภท

1. สามัญสมาชิก ค่าบำรุงปีละ 100 บาท

2. สมทบสมาชิก ค่าบำรุงปีละ 1,000 บาท

3. สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ไม่เสียค่าบำรุง

ค่าบำรุงตลอดชีพของสมาชิกทุกประเภทชำระเพียงครั้งเดียว คิด 10 เท่าของค่าบำรุงประจำปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพการประปาและยังไม่มีรายได้ ทางสมาคมจะคิดอัตราค่าบำรุงเพียง ปีละ 50 บาท โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

2. สมาชิก สปปท. มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?


1. ประดับเครื่องหมายของ สปปท.ตามประเภทของสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
2. รับวารสารหรือเอกสารทางความรู้ของ สปปท.
3. มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการ สปปท.จะกำหนดขึ้น
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเท่าสมาชิกประเภทอื่น ทุกประการ ยกเว้นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง