หน้าแรก

Top Menu

Slide Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

Toward Water 4.0

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน Taiwan Excellence Water Treatment Webinar เพื่อนำเสนอและโปรโมทสินค้าไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านระบบบำบัดน้ำ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านช่องทาง YouTube Livestream การนี้ สภาส่งเสริมการค้าฯ ขอควา...