หน้าแรก

Top Menu

Slide Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปปท. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thai Water Expo และงานประชุมวิชาการนานาชาติ Water Forum 2024

สปปท. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thai Water Expo และงานประชุมวิชาการนานาชาติ Water Forum 2024
 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ เรือนจุฬานฤมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมานิต ปานเอม นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน...

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.

📣เปิดลงทะเบียนแล้ว
- ลงทะเบียนการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ภาคเช้า ได้ที่...