หน้าแรก

Top Menu

Slide Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.

📣เปิดลงทะเบียนแล้ว
- ลงทะเบียนการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ภาคเช้า ได้ที่...

สปปท. ร่วมงาน Thai Water Expo 2023 และการประชุมนานาชาติ Water Forum ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายมานิต ปานเอม นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Water Forum ครั้งที่ 5 ภายใต้งานแสดงสินค้า Thai Water Expo 2023 โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระท...