ติดต่อเรา

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

การประปาส่วนภูมิภาค กองเลขานุการ

72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 551 8418 

E-mail : twwa1971@gmail.com

Facebook : สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย TWA

LINE@ : สปปท_TWA

Contact Form