หน้าแรก

Top Menu

Toward Water 4.0

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน Taiwan Excellence Water Treatment Webinar เพื่อนำเสนอและโปรโมทสินค้าไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านระบบบำบัดน้ำ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านช่องทาง YouTube Livestream การนี้ สภาส่งเสริมการค้าฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและสมาชิก สปปท. ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤศจิกายน 2564 โดย Scan QR CODE ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ  เข้าสู่เว็บไซต์

 

178