หน้าแรก

Top Menu

รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน (พนักงาน กปภ.)

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ และศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

 

 

27