หน้าแรก

Top Menu

สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ปี56

เชิญเข้าร่วม สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556 เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 56 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ และศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลอง" อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

259